Menighedsråd

Formand og kontaktperson

Bent Larsen

 

Næstformand

Poul Ejnar Rovsting

 

Kasserer

Karen Margrethe Olesen

 

Sekretær

Kirsten B. Jacobsen

 

Kirkeværge Villersø

Jens Sloth

 

Kirkeværge Veggerslev  

Tage Mann Nielsen

 

Kirkeværge Karlby

Søren Anker Sørensen

 

Kirkeværge Voldby

Frank Bilde

 

Andre udvalg:

Lone Poulsen

Tage Mann Nielsen

Lars Rune Jacobsen

Vibeke Sørensen

Niels Jørgen Hinrichsen