Menighedsråd

Formand

Karsten Thorkild Sørensen

 

Næstformand, formand for valgbestyrelsen

Bente Mikkelsen

 

Kasserer, Kirkeværge (Rimsø Kirke)

Verner J. Holsegård-Rasmussen

 

Kirkeværge (Kastbjerg Kirke)

Kresten Katholm

 

Kontaktperson

Karen B. S. Holsegård-Rasmussen

 

Menigt medlem

Bodil Birgitte Buonaventsen

 

Menigt medlem

Sigrid Magdalene Bluhme

 

Menigt medlem

Karsten Schneider