We are updating our website design to improve the experience on our site.

Medarbejdere

Adm. graver ved Gjerrild og Hemmed Kirker

Solveig Møller Pedersen
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12.00-13.00
Tlf. 21 73 60 84
Mail: graverkontoret@gjerrild.net

Gravermedhjælper ved Gjerrild og Hemmed Kirker

Anne Marie Søndergaard Krogh
Tlf. 29 60 29 86

Gravermedhjælper ved Gjerrild Kirke

Malene Iversen

 

Organist ved Hemmed Kirke 

Vakant

 

Organistvikar ved Gjerrild Kirke

Rebecca Ryan Thomsen
Tlf.: 20 29 29 80
Mail: rebeccastjerne@gmail.com 

 

Kirkesanger ved begge kirker

Trine Thorning
Tlf.: 20 47 64 06
Mail: trine.t@gjerrild.net