Menighedsråd

Grenaa Kirke og Simon Peters Kirke bliver ledet af et fælles menighedsråd. Det er sammensat af frivillige, som vælges for en periode af fire år. Menighedsrådet udgør den lokale kirkes ledelse og har sammen med kirkens ansatte ansvar for at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst.

Dertil har menighedrådet ansvar for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper undtagen præsterne. Menighedsrådet spiller også en central rolle ved ansættelsen af præster.

For at blive valgt til Grenaa sogns menighedsråd skal du være medlem af folkekirken og tilhøre Grenaa sogn. Rådet mødes normalt en gang om måneden. Ud over de faste menighedsrådsmøder er rådets medlemmer tit involveret i forskellige udvalg, aktiviteter og opgaver i kirken. Nogle af disse udføres sammen med andre frivillige. 


Læs mere om, hvad et menighedsråd kan lave på landsforeningens af menighedsrådets hjemmeside. 

 

Menighedsrådsformand:
Birthe Jensen
Næstformand og medlem af medierådet:
Helle Danvad Jensen​
Kirkeværge og formand for valgbestyrelsen:
Torben Okkerhjelm Friis Pedersen
Kontaktperson:
Jan Nørager Sørensen
Kasserer, formand for kirkegårdsudvalget & markudvalget, medlem af sognegårdsudvalget
Peter Kjær Andersen
Øvrige medlemmer:​
Hanne Juul
Marianna Recke
Jørgen Dahl Andersen
Lene Birgit Plougmann
Birthe Kjeldsen
Benny Koust Hansen
Lisbeth Madsen
Hanne Laursen
Ilse Skøtt Larsen
Mia Hedegaard Van De Sande
samt sognets præster