Alle Helgens Dag gudstjeneste i Voldby Kirke

Dato
Søndag d. 1. november 2020, Kl. 16:00 til kl. 17:00
Sted
Grenaavej 42A, 8500 Grenå

Alle Helgens Dag; Matt 5, 13-16 el. Matt 5, 1-12

Sognepræst Peter Danielsen